White-capped Albatross
Thalassarche cauta
Adult In Flight
White-capped Albatross (Thalassarche cauta) photo image
outside the Hauraki Gulf, New Zealand 36S 175E                        April, 2008                        ©Mike Danzenbaker