European Turtle Dove
Streptopelia turtur
Breeding Adult
European Turtle Dove (Streptopelia turtur) photo image
Europe                        April, 2007                        ©Mike Danzenbaker