Eastern Woodhaunter
Hyloctistes subulatus
Eastern Woodhaunter (Hyloctistes subulatus) photo image
near Napo Wildlife Center, Napo, Ecuador                        July, 2013                        ©Mike Danzenbaker