Gibson's [Wandering] Albatross
Diomedea (exulans) gibsoni
Adult In Flight
Gibson's [Wandering] Albatross (Diomedea (exulans) gibsoni) photo
outside the Hauraki Gulf, New Zealand 35S 175E
April, 2008
©Mike Danzenbaker