Salvin's Albatross
Thalassarche (cauta) salvini
in Flight
Salvin's Albatross (Thalassarche (cauta) salvini) photo
offshore, Valparaiso, Chile                        November, 2010                        ©Mike Danzenbaker