Montane Foliage-gleaner
Anabacerthia striaticollis
Adult
Montane Foliage-gleaner (Anabacerthia striaticollis) photo
Napo, Ecuador                        October, 2012                        ©Mike Danzenbaker