Russet-backed Oropendola
Psarocolius angustifrons
Adult
Russet-backed Oropendola (Psarocolius angustifrons) photo
Napo Wildlife Center, Napo State, Ecuador                        July, 2013                        ©Mike Danzenbaker