Reddish Hermit
Phaethornis ruber
Reddish Hermit (Phaethornis ruber) photo
Napo, Ecuador                        July, 2013                        ©Mike Danzenbaker